Vải nhám cuộn TF32Vải nhám cuộn TF32:

Qui cách: Tất cả các kích thước của Nhám cuộn, Nhám băng, Nhám tròn.

Độ hạt:

A 60~400    (JB5)

A 60~600    (TJ113)

A 80~600    (TF32)

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ, kim loại…