Nhám xếp 4

Qui cách: Φ12”, Φ10”, Φ 8”, Φ 6”

Độ hạt: A 40~600

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt ống, rãnh kim loại, hợp kim…