Nhám xếp 3

Qui cách: Đa dạng

Độ hạt: A 40~600

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng khúc co, rãnh trên gỗ, nhựa, kim loại, hợp kim…