NHÁM CON Ó (EAGLE ROLL)- Qui cách (size): 6"x50yard, 4"x50yard, 8"x50yard...

- Độ nhám (grit):#36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600

- Xuất xứ : Đài Loan, Trung Quốc,Hàn Quốc, Nhật, Đức, Ý.

- Ứng dụng: xử lí mài mòn, đánh bóng bề mặt kim loại, gỗ,da...