Nhám vòng X1281

Nhám vòng X1281:

Qui cách: Tất cả các kích thước của Nhám vòng, Nhám băng.

Độ hạt: A 40~80 

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt kim loại, hợp kim…