Nhám tờ J12Nhám tờ J12:

Qui cách: 230MM X 280MM

Độ hạt: C 180~400

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ, kim loại…