Nhám tờ A710D-NCANhám tờ A710D-NCA:

Qui cách: 230MM X 280MM

Độ hạt: C 100~400 (A710D) 

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ,kim loại trước hoặc sau khi phun sơn