Giấy nhám xếp tròn Flap WheelGiấy nhám xếp tròn Flap Wheel

* Quy cách : 200 x 25; 200 x 50; 250 x 25; 250 x 50; 300 x 25; 300x50

* Độ cát : #40, #60, #80, #100, #120, #150, #180, #240, #320, #400, #600

* Sử dụng: xử lí ống, rảnh, bề mặt, khúc co kim loại, inox