Giấy Nhám Xếp TIGER BRANDGiấy Nhám Xếp TIGER BRAND có khả năng mài mòn tốt và được ứng dụng cho nhiều công việc chà nhám khác nhau.