Giấy nhám xếp 72 cánh Sunmight

Đĩa xếp C356 hiệu Sunmight là sản phẩm đĩa ráp xếp chất lượng cao, độ cắt gọt nhanh mang lại tạo cảm giác nhẹ tay cho người thợ, độ tiêu hao lá ráp thấp.