Giấy nhám xếp 72 cánh - cốt 9.0 cmNhám xếp, đĩa xếp, đĩa ráp xếp 72 cánh dùng cho mài mòn, đánh bóng các mối hàn kim loại, mài mòn đá, gỗ...