Giấy nhám xếp 3 con ngựaGiấy nhám xếp 3 con ngựa có:
* Quy cách(size) :  Φ 4", Φ 5", Φ7"...
* Độ nhám(grit):  từ #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150...#400
* Xuất xứ : Đức