Giấy nhám tờ RMC CP35 (Nhám ướt & khô)Giấy nhám tờ RMC CP35 thông thường được sử dụng trong nước sơn, đánh bóng bề mặt của các ngành công nghiệp ô tô, cơ khí.