Giấy nhám tờ KovacGiấy nhám tờ Kovac (trắng) được sử dụng để đánh bóng dạng tờ Silicon Carbide hiệu EAGLE - loại khô. Phù hợp cả với đánh bóng dùng tay và dùng máy những nơi yêu cầu giấy nhám có độ cứng vừa phải