Giấy nhám tờ CaptainGiấy nhám tờ Captain: dùng trong mài, đánh bóng bề mặt gỗ, chủ yếu dùng trong gia đoạn hoàn thiện sản phẩm .Thích hợp cho chà khô bằng tay hoặc máy, xử lí bề mặt gỗ , kim loại , nhựa ..