Giấy nhám tờ cá ngựaQui cách: 230MM X 280MM

Độ hạt: C 100~400 (A710D) 

A 80~320 (D745F)

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ,kim loại trước hoặc sau khi phun sơn