Giấy Nhám SAIT-HS

Sản phẩm dùng cho:

A36T、A60T là đĩa cắt có đường kính 100mm, thích hợp dùng để cắt gọt tấm , ống, miếng inox và các kim loại màu.

Đặc điểm sản phẩm:

-   Cắt gọt thép inox.

-   Cắt gọt kim loại màu
 
Đặc tính sản phẩm:

    A36T 100mm×1.6mm×16mm

    A60T 100mm×1.0mm×16mm