Giấy nhám dĩa nỉ E28RGiấy nhám dĩa nỉ E28R

Qui cách: Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8

Độ hạt: A 80~320    (E28R)

A 100~320    (D745F)

A 320~400    (C745F)

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ, nhựa, kim loại, hợp kim trước hoặc sau khi phun sơn.