Giấy nhám dĩa E28R, D745FGiấy nhám dĩa  E28R, D745F:

Qui cách: Φ4, Φ5

Độ hạt: A 60~320    (E28R)

A 100~320: (D745F)

A 320~400: (C745F)

Ứng dụng: Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ, nhựa, kim loại trước hoặc sau khi phun sơn.