Giấy nhám cuộn E07Giấy nhám cuộn E07

Qui cách: Tất cả các kích thước của Nhám tròn, Nhám băng, Nhám thùng.

Độ hạt:

A 80~400 (E07)

A 120~1000 (E08)

Ứng dụng: Xử lý mài mòn bề mặt gỗ, ván ép, da thuộc, xử lý đánh bóng bề mặt gỗ, ván ép sau khi phun sơn.