Giấy Nhám cuộn cát đenGiấy Nhám cuộn cát đen
Độ hạt 36# ~ 400#
Quy cách: cắt phân cuộn theo yêu cầu của Quý khách hàng